Search This Blog

Archive

Wednesday, April 27, 2011

Special presentation for all Somerville Families...

Find out why the Massachusetts Biotechnology Education Foundation named Somerville High School the Innovative School of the Year for 2011 at a special presentation for all Somerville families!

· Tuesday, May 3rd at 6:30 PM Pizza / Snacks

· West Somerville Neighborhood School (177 Powderhouse Boulevard)

Organized by Ward 7 School Committee Representative Mary Jo Rossetti, the West Somerville Neighborhood School PTA, and the Somerville High School Science Department

Descubre por qué la Massachusetts Biotechnology Education Foundation llamada Somerville High School de la Escuela Innovadora del Año para el 2011 en una presentación especial para todas las familias Somerville!


· Martes, 03 de mayo a las 6:30 PM

· West Somerville Neighborhood School (177 Boulevard Powderhouse)

Gratis y abierto a toda la comunidad

Saiba por que a Massachusetts Biotechnology Education Foundation chamado Somerville High School, a Escola Inovadora do Ano de 2011, uma apresentação especial para todas as famílias de Somerville!


· Terça-feira, 3 maio às 06:30

· West Somerville Neighborhood School (177 Boulevard Powderhouse)

Gratuito e aberto a toda a comunidade

Chache konnen poukisa Massachusetts Byotèknolojik Edikasyon Fondasyon an te rele Somerville High School lekòl la Innovative pou Ane a pou 2011 nan yon prezantasyon espesyal pou tout fanmi Somerville!

· Madi, me 3yèm a 6:30 PM

· West Somerville Neighborhood School (177 Boulevard Powderhouse)

Gratis epi ouvè a tout kominote a

No comments: